Άλλες εφαρμογές

 • Τροχόσπιτα
 • Σιδηρόδρομοι
 • Αυτοκίνητο
 • Οικιακή χρήση
 • Βιομηχανική χρήση
 • Ιατρική χρήση
 • Ναυτιλία 
 • Τουρισμός
 • Χημική Βιομηχανία
 • Γραφεία
 • Εφαρμογές «κάν’το μόνος σου»

Η ILO Technology ειδικεύεται στην παραγωγή της μεμβράνης υπερύθρων και τοποθέτησής της σε συσκευές θέρμανσης και για βιομηχανική χρήση. Συνεργαζόμαστε στενά με τους Κατασκευαστές Πρωτότυπου Εξοπλισμού (ΟΕΜ) στη βιομηχανία και στις μεταφορές για την ανάπτυξη εξατομικευμένων και κατά παραγγελίαν λύσεων. Μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στην πιο προηγμένη έκφανση της τεχνολογίας. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Ελλάδος για να συζητήσετε κάποια ειδική εφαρμογή.

SolutionSolutionSolutionSolutionSolutionSolutionSolutionSolutionSolution
© 2012 - Ilo-international.com - All right reserved