ILO – YERDEN ISITMA SİSTEMLERİ UZMANI

Radyan ısıtma ,ısı dalgalarını kullanarak ısı enerjisi transfer edilmesidir. ışınım enerjisi her zaman sıcak yüzeyden soğuk yüzeye doğru hareket edecektir. 150 milyon Km uzaklıkta olan Güneş,Dünya’nın tek kaynağı, olduğunu düşünün.Güneş tamamen ışınım enerjisi kullanarak çok uzak bir mesafeden dünyayı ısıtır.Hatta hava ısınmadan bile önce, güneşten gelen ısı net bir kış sabahı,veya karlı bir dağın tepesinde, hissedilebilir.Güneşten gelen sıcaklık anlıktır – güneş bir bulutun arkasından çıktığında bunu yaşarsınız.

Belki bu yüzden ister yanan bir şömine olsun,ister bugünün farklı yakıtlı ısıtma sistemleri arasında ışımayla ısıtmanın insanlar için en rahat ve en konforlu sıcaklık şekli olması şaşırtıcı değildir.

System
Plug & Play

Green Power
From 30%
to 50%

Energy Savings

100% Confort

0% CO²